مبانی و فلسفه تربیت بدنی و ورزش

موضوع اصلی :
موضوع فرعی :
اصول و مبانی
مترجم :
ناشر :
زبان :
فارسی
سال چاپ :
1398
نوبت چاپ :
1
شابک :
9786003552517
تعداد صفحات :
130
نوع جلد/ سایز - قطع :
شوميز / وزیری
وزن:
0
افزودن به علاقه مندی ها
تعداد :
1
قیمت : 39,000تومان

در هر رشته علمی شناخت فلسفه،اصول و مبانی موجود در آن عرصه علمی خاستگاه کنش و تعاملات در آن حوزه است بنابراین اصول و مبانی یک رشته جهت گیری های اصلی در هر رشته علمی با توجه به نگاه های فلسفی به آن رشته را مشخص می‌کند علوم ورزشی نیز از این شیوه جدا نیست.این کتاب دربرگیرنده هشت فصل است

در فصل اول به بررسی مفاهیم اساسی در تربیت بدنی و ورزش پرداخته شده است این فصل دسته بندی مفاهیم مرتبط با ورزش و تربیت بدنی را ارائه می‌کند.

در فصل دوم کلیات،اهداف و اثرات تربیت بدنی با توجه به زیر شاخه های تعلیم و تربیت هدف های شناختی ، عاطفی ، روانی-حرکتی بحث شده است.

در فصل سوم دیدگاه‌ها و رویکردهای فلسفی به تربیت بدنی و ورزشی مورد بررسی قرار داده شده است در این پس عمیق ترین مفاهیم و دیدگاه‌ها نسبت به تربیت بدنی و ورزش ارائه شده است در واقع مفاهیم اساسی تربیت بدنی و ورزش به شیوه فلسفی به این معنا که مجموعه این مفاهیم و شیوه شکل‌گیری آنها زیر ذره‌بین فلسفه برده شده است و آنها به عنوان یک موضوعی برای پژوهش و پرسش های فلسفی مورد بررسی قرار داده می‌شود.

در فصل چهارم مبانی تربیتی و ارزش شناسی در ورزش و تربیت بدنی مورد بحث قرار گرفته است بر این اساس ماهیت تربیت،هدف های تربیت،مبانی و اصول تربیتی ورزش و تربیت بدنی بررسی و تبیین شده است همچنین از آنجایی که ارزش شناسی نقش مهمی در بحث تربیت دارد مفهوم ارزش و انواع آن و ارزش شناسی در ورزش و تربیت بدنی مورد بحث واقع شده است.

در فصل پنجم مبانی روانشناختی ورزش و تربیت بدنی تشریح شده است در نظر گرفتن اینکه روانشناسی بخش مهمی از نظام تعلیم و تربیت است از آنجا که هیچ گونه آموزشی بدون توجه به نکات و اصول روانشناختی نمی تواند کامل باشد پیوستگی مبانی روانشناختی تربیت بدنی و ورزش بحث شده است.

فصل ششم مبانی فرهنگی و اجتماعی ورزش و تربیت بدنی با تاکید بر کارکردهای اجتماعی ورزش مورد بحث قرار گرفته است در این فصل نقش ورزش در فرهنگ و جامعه انسانی و مطالعات جامعه شناختی در ورزش و تربیت بدنی بحث شده است.

در فصل هفتم مبانی سیاسی تربیت بدنی مورد بررسی قرار گرفته است در این فصل رابطه ورزش و سیاست ، نقش سیاستمداران در ورزش و کارکردهای سیاسی ورزش مورد تبیین قرار گرفته است.

در نهایت در فصل هشتم مبانی اقتصادی ورزش تشریح شده است از اهمیت اقتصادی ورزش کارکردهای اقتصادی و ارزش و عناصر اقتصادی در برداشت تحلیل و بررسی شده است.

امیدوار هستیم که مطالعه این کتاب تاثیر مطلوب بر یادگیری مبانی ، اصول و فلسفه علوم ورزشی در شما بگذارد.

فصل یک مفاهیم اساسی در تربیت بدنی و ورزش :

تربیت بدنی/ورزش/دسته بندی ورزش ها/ورزش پرورشی/ورزش تفریحی/ورزش قهرمانی/ورزش حرفه ای/تفریح/فراغت/آمادگی جسمانی/آمادگی حرکتی

♦ در علوم ورزشی مجموعه ای از مفاهیم اساسی وجود دارد که شناخت و فهم صحیح از این مفاهیم میتواند منجر به درک جامع از کلیت ، قلمرو ، اهداف و اثرات تربیت بدنی و ورزش در حوزه های مختلف می شود تربیت بدنی بخشی از تعلیم و تربیت است که از طریق ورزش در صدد پرورش تمامی استعداد های انسانی و تبدیل ویژگی های تربیتی بالقوه به شکل بالفعل است .

فصل دوم حیطه ها ، اهداف کارکرد های تربیت و ورزش:

قلمرو های تعلیم و تربیت/حوزه شناختی/حوزه عاطفی/حوزه روانی-حرکتی/تربیت بدنی و قلمرو های تعلیم و تربیت/اهداف تربیت بدنی و ورزش/اثرات و مزایای تربیت بدنی و ورزش/فواید روانی و ذهنی/فواید بهداشتی و فیزیولوژیک/فواید جسمانی ، عضلانی-اسکلتی/فواید اجتماعی/رشد اقتصادی

♦ قلمرو های تعلیم و تربیت دارای سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی-حرکتی است آگاهی از این سه حیطه تقسیمات مربوط به آنها معلمان را متوجه این می‌سازد که هنگام تعیین هدف و فعالیتهای یادگیری برای دانش‌آموزان تنها به جنبه های سطحی و کم اهمیت درس اکتفا نکنند بلکه به اثرات عمیق تر و با ارزش در آموزش هایی که به آنها می‌دهند نیز توجه داشته باشند حوزه شناختی قابلیت های عقلانی و هوش مرکب از معرفت ، شکل‌گیری ایده ها و مفاهیم قدرت حل مسئله ، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات را در بر می‌گیرد . قلمرو عاطفی بر تکامل علایق ، نظرات ، رفتارها و ارزش ها تمرکز دارد و حوزه روانی - حرکتی و توسعه آمادگی جسمانی و کسب مهارت های حرکتی و هماهنگی عصبی عضلانی را شامل می‌شود.

فصل سوم دیدگاه ها و رویکرد های فلسفی به تربیت بدنی و ورزش:

فلسفه و تعاریف آن/فلسفه تربیت بدنی و ورزش/ورزش و تربیت بدنی در دیدگاه ها و مکاتب مختلف فلسفی/فلسفه ایده‌آلیسم و ورزش/فلسفه ناتورالیسم و ورزش/فلسفه رئالیسم و ورزش/فلسفه پراگماتیسم و ورزش/فلسفه اگزیستانسیالیسم و ورزش

♦ بخش اعظم مباحث فلسفه تعلیم و تربیت شامل فلسفه تربیت بدنی نیز می‌شود فلسفه  تربیت بدنی در حوزه فلسفه عام قرار دارد آنجا که فلسفه نقش مطالعه حقایق ، اصول زیر بنایی و جهت دهنده دانش را بر عهده دارد بنابراین موضوعاتی که مبیین ماهیت ، جوهر، اصول و ارزش ها و راهبردهای تربیت بدنی است در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد . در این فصل از دیدگاه ۵ مکتب فلسفی یعنی ایدئآلیسم ، ناتورالیسم ، رئالیسم ، پراگماتیسم و اگزیستانسیالیسم نسبت به تربیت بدنی و ورزش بررسی خواهد شد.

فصل چهارم مبانی تربیتی و ارزش شناسی تربیت بدنی و ورزش :

مفهوم تربیت/فلسفه تربیت/هدف تربیت/جایگاه انسان و تربیت/مبانی تربیت/اصول تربیت/اصول و مبانی تربیتی در ورزش/اصل ارزش و ارزش شناسی/ماهیت ارزش ها/نظریه عینی/نظریه ذهنی/نظریه نسبی/نظریه رابطه/نظریه زمینه ای/طبقه‌بندی ارزش‌ها/ارزش شناسی در تربیت بدنی و ورزش/انواع ارزش ها در ورزش و تربیت بدنی

♦ در این فصل به بررسی مبانی تربیتی و ارزش شناسی ورزش و تربیت بدنی پرداخته شده است در تعریفی تربیت به کمال رساندن و ارزنده ساختن اندک اندک هر چیز است در معنا و مفهوم لغوی تربیت سه عنصر مربی ، هدفداری مربی مبنی بر رشد دادن متربی و کمال یابی تربیت شونده از ارکان و عناصر اصلی محسوب می‌شود به گونه‌ای که با نبود هر یک از اضلاع این مثلث مفهوم تربیت بر آن صادق نیست . ارزش های ورزش را می توان به سه دسته تقسیم کرد که شامل ارزش‌های زیستی و مادی ورزش ، ارزش‌های اخلاقی ورزش و در نهایت ارزش های هنری و زیبا شناسی ورزش هستند که در این فصل بیشتر به آن بپردازیم.

فصل پنجم مبانی روان شناختی تربیت بدنی و ورزش:

نیاز روانی و ورزش/روانشناسی ورزشی/انگیزش و ورزش/اضطراب و ورزش/شخصیت و ورزش/پرخاشگری و ورزش/هوش هیجانی و ورزش

♦ روانشناسی ورزش دانش مطالعه و شناخت و توسعه رفتارها و عملیات‌های روانی ورزشکاران و سایر افرادی است که به نوعی در محیط ورزش درگیر هستند در روانشناسی ورزش و تمرین به چگونگی تاثیرگذاری عوامل روان‌شناختی بر عملکرد حرکتی و چگونگی اثرگذاری مشارکت در ورزش بر رشد روانی افراد پرداخته می‌شود یکی از مباحث مهم روانی در ورزش انگیزش است . انگیزش به دو بخش درونی و بیرونی تقسیم می شود انگیزه های درونی از درون فرد چشم می گیرند و انگیزه های بیرونی محیط پیرامون و کسانی که محرکه شان نیروی انگیزش درونی یک کشش درونی برای رشد و کسب قابلیت ها دارند و از خود سازمانی در راه رسیدن به یک هدف یا تحقق یک امر خارجی و یا میل به موفقیت بهره می گیرند.انگیزش خارجی و بیرونی همانگونه که نامش پیداست در جریان و تقویت های مثبت یا منفی که فرد از طرف منابع بیرونی دریافت می کند شکل میگیرد.

فصل ششم مبانی اجتماعی و فرهنگی ورزش و تربیت بدنی :

تعریف فرهنگ/فرهنگ و ورزش/اهمیت اجتماعی ورزش/جامعه شناسی ورزش/ کارکردهای اجتماعی ورزش

♦ ورزش به این دلیل در جامعه مورد مطالعه قرار می گیرد که با جامعه ارتباط تنگاتنگی در مورد شیوه تفکر و نگاه به جهان دارد جامعه شناسان برای فهم این ارتباط شیوه تعاملات ورزش و ایدئولوژی ها را مورد بررسی قرار می‌دهند ایدئولوژی‌های مجموعه‌ای از ایده‌های منسجم هستند که افراد برای معنابخشی به جهان از آنها استفاده می‌کند و بخش مهمی از فرهنگ ها هستند زیرا آنها حاوی اصول ، جهت‌گیری‌ها و عقاید هستند که مبنای کنش‌ها ، افکار و احساسات ما هستند . افراد در جوامع مختلف مجموعه ای از ایده های مختص به خود را برای معنا بخشی به جهان شکل می‌دهند.

فصل هفتم مبانی سیاسی تربیت بدنی و ورزش :

ورزش سیاسی و سیاست ورزشی/مسئولیت ها و ابزارهای سیاسی ورزش /کارکردهای سیاسی ورزش/ورزش هویت ملی و ناسیونالیسم/کسب وجه بین المللی/دیپلماسی ورزشی/ورزش و صلح جهانی/ورزش و کنترل سیاسی-اجتماعی/ورزش و مقابله با سلطه و استعمار/ ایدئولوژی مذهبی و ورزش

♦ جهانی شدن ورزش و اثرگذار بودن آن در تعاملات بین المللی باعث شده است که به سرعت توجه فعالان سیاسی و سیاستمداران را به خود جلب کند امروزه بنا به اهمیت و تاثیر گذاری شگرف ورزش بر جوامع انسانی و افزایش علاقه مردم به رقابت‌های جذاب حساس ورزشی ، مانند جام جهانی فوتبال در جهان و نفوذ متولیان ، کارگزاران و ارکان ورزش بر اذهان و افکار انسان‌ها انتظارها از محققین روابط بین‌المللی و سیاسی برای توجه بیشتر به کارکردهای ورزش روابط بین الملل در سطوح مختلف افزایش می یابد.

فصل هشتم مبانی اقتصادی تربیت بدنی و ورزش :

اقتصاد در ورزش/محصولات در اقتصاد ورزش/بازار اقتصادی ورزش/ورزش به عنوان یک کالا/عرضه و تقاضا در ورزش/سهم اقتصادی ورزش/توسعه اقتصادی از طریق ورزش

♦ ورزش و فعالیت بدنی به عنوان یک بخش از فعالیت های اصلی زندگی فردی و اجتماعی امروزی ارتباط بسیار زیادی با مفاهیم اقتصادی دارد اقتصاد ورزشی بر تحلیل اقتصادی بازار ورزش متمرکز است که در آن عرضه و تقاضا برای فرصت ورزشی صورت می‌گیرد و این مفهوم تجزیه و تحلیل کسب و کارهای ورزشی یا بخش های مختلف به بازار ورزشی مدنظر قرار می‌گیرد که میزان وسیعی پول و از طریق حمایت گری مالی ، جذب اعتبارات دولتی ،پرداخت حق پخش تلویزیونی و فروش بلیت به تماشاگر را به خود جذب می‌کند.

موفقیت شما حتمی است .

تا کنون دیدگاهی برای این کالا ثبت نشده است، شما اولین نفر باشید...