موجودی دارها
اصول مربیگری پاورلیفتینگ 10 %
قیمت: 59,900
قیمت: 53,910تومان

سبد خرید

زبان انگلیسی (دکتری) 10 %
قیمت: 140,000
قیمت: 126,000تومان

سبد خرید

آناتومی کاربردی (با تاکید بر دستگاه حرکتی) 10 %
قیمت: 99,000
قیمت: 89,100تومان

سبد خرید

مبانی آموزش تمرینات اصلاحی 10 %
قیمت: 179,000
قیمت: 161,100تومان

سبد خرید

تغذیه ورزشی ویژه کسب مدال طلا 10 %
قیمت: 109,000
قیمت: 98,100تومان

سبد خرید

مقالات isi بیومکانیک 10 %
قیمت: 79,000
قیمت: 71,100تومان

سبد خرید

بیومکانیک اصول و کاربرد 10 %
قیمت: 99,000
قیمت: 89,100تومان

سبد خرید

ATC (متون تخصصی کاربردی در تربیت بدنی) 10 %
قیمت: 69,000
قیمت: 62,100تومان

سبد خرید