نتیجه جستجو
موجودی دارها
کنکور دکتری مدیریت ورزشی 10 %
قیمت: 7,000
قیمت: 6,300تومان

سبد خرید

مدیریت ورزشی (کتاب بنفش دکتری) 10 %
قیمت: 109,000
قیمت: 98,100تومان

به من اطلاع بده

استعداد تحصیلی (ویژه آزمون دکتری) 10 %
قیمت: 88,000
قیمت: 79,200تومان

به من اطلاع بده

دکترای رفتار حرکتی 10 %
قیمت: 21,500
قیمت: 19,350تومان

به من اطلاع بده

استعداد تحصیلی(ویژه تمام گروه ها به جز گروه فنی و مهندسی) 10 %
قیمت: 125,000
قیمت: 112,500تومان

به من اطلاع بده

فیزیولوژی ورزشی (آزمون های دکتری 99_91) 10 %
قیمت: 184,000
قیمت: 165,600تومان

به من اطلاع بده