نتیجه جستجو
موجودی دارها
مبانی آموزش تمرینات اصلاحی 10 %
قیمت: 179,000
قیمت: 161,100تومان

سبد خرید

آزمایشگاه حرکات اصلاحی 10 %
قیمت: 40,000
قیمت: 36,000تومان

سبد خرید

آسیب شناسی ورزشی 10 %
قیمت: 99,000
قیمت: 89,100تومان

سبد خرید

اختلالات اسکلتی عضلانی گردن(پیشگیری،تشخیص،ارزیابی و روش های جدید اصلاح) 10 %
قیمت: 34,900
قیمت: 31,410تومان

سبد خرید

ارزیابی پوسچر 10 %
قیمت: 39,000
قیمت: 35,100تومان

سبد خرید

اصول و مبانی کمکهای اولیه 10 %
قیمت: 50,000
قیمت: 45,000تومان

سبد خرید

بهداشت و ورزش 10 %
قیمت: 59,000
قیمت: 53,100تومان

سبد خرید

بهداشت و ورزش 10 %
قیمت: 35,000
قیمت: 31,500تومان

سبد خرید

پروتکل های بازتوانی زانو 10 %
قیمت: 37,900
قیمت: 34,110تومان

سبد خرید